Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje

Moštvo Mislim, torej sem izvaja kvalitativne in kvantitativne raziskave na ključ — pripravimo načrt raziskave, jo izvedemo, rezultate ustrezno interpretiramo in predstavimo v zaključenem besedilu, ki ustreza akademskim/marketinškim standardom.

P.S.: Diplom, magisterijev in doktoratov na mesto vas ne pišemo, zato vas prosimo, da nas v zvezi s tem ne kontaktirate. Pisanje nalog za naročnike je neetično in zakonsko prepovedano delo. Lahko pa vam, če s svojim delom niste zadovoljni in/ali imate pri izdelavi raziskave težave, že napisane naloge pred oddajo recenziramo in predlagamo izboljšave, ki jih nato sami izvedete (gre sicer za delo, ki bi ga morali natančno opravljati mentorji, pa ga pogosto ne). Prav tako lahko akademskim naročnikom pomagamo pri izvedbi statističnih analiz, vendar brez pisanja interpretacije, ki ostane v vaši domeni.

Izberite paket, ali pa se odločite za raziskavo, ki bo prilagojena vašim željam in potrebam.

Raziskava o zadovoljstvu kupcev (za podjetja)

Pomembno je, da veste, kakšno je mnenje kupcev. Če vas zanima zadovoljstvo kupcev z izdelki ali storitvami, je paket prava rešitev za vaše podjetje. Vsebuje:

 • Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu in e-pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe ter opredelitev ključnih točk projekta).
 • Izdelava spletne različice vprašalnika (ankete) glede na specifične potrebe vašega podjetja, izdelkov in storitev. Spletna aplikacija ankete s pomočjo programa FluidSurveys.
 • Dodelitev edinstvene URL povezave do spletnega vprašalnika (povezavo nato sporočite kupcem).
 • Trajanje licence za vprašalnik: 1 leto (več po dogovoru).
 • Enoletni spletni dostop do rezultatov vprašalnika (rezultati so v grafični obliki na voljo v živo – takojšnji ogled rezultatov omogoča hiter odziv na želje in potrebe kupca).
 • Informativna cena: od 620,00 € (756,40 € z DDV) (več o ceniku tukaj).
 • Po dogovoru možna dodatna statistična analiza, interpretacija in pisanje poročila. Izvajamo tudi anketiranje na terenu in fokusne skupine.


Raziskava o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih (za podjetja)

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime je pomemben indikator uspešnega podjetja. Priporočljivo je, da v podjetjih z več kot 30 zaposlenimi njihovo zadovoljstvo evalvirate enkrat letno. Raziskave kažejo, da lahko s pravočasno zaznanimi težavami v kolektivu in ustreznimi ukrepi, ki se izvedejo na osnovi rezultatov, podjetja prihranijo tudi 100- in večkratnik vrednosti raziskave organizacijske klime.

 • Konzultacije s projektnim vodjo v živo, po telefonu in e-pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe ter opredelitev ključnih točk projekta).
 • Izdelava spletne različice vprašalnika (ankete) glede na specifične potrebe vašega podjetja in zaposlenih. Spletna aplikacija ankete s pomočjo programa FluidSurveys.
 • Dodelitev edinstvene URL povezave do spletnega vprašalnika (zaposleni bodo preko povezave dostopali do vprašalnika).
 • Trajanje licence za vprašalnik (za čas izvajanja raziskave): 1 mesec (več po dogovoru).
 • Statistična obdelava zbranih podatkov in predstavitev rezultatov (vsebuje sumarnik, grafično predstavitev rezultatov in kratko pisno poročilo) – rezultate predstavimo tako, da jih boste razumeli in na njihovi osnovi lahko takoj sprejeli ustrezne ukrepe v podjetju.
 • Informativna cena: od 1.230,00 € (1.500,60 € z DDV) (več o ceniku tukaj).
 • Po dogovoru možna dodatna statistična analiza, interpretacija in pisanje daljšega poročila. Izvajamo tudi anketiranje na terenu in fokusne skupine.

Ekspert — napredni paket

Napredni paket Ekspert je namenjen obsežnim akademskim raziskavam na najvišji ravni, ki temeljijo na delu s strokovno literaturo, raziskavi kvantitativnega tipa (vprašalnik, analiza podatkov, oz. po dogovoru z naročnikom) oziroma kvalitativni raziskavi (intervjuji, opazovanje z udeležbo, oz. po dogovoru z naročnikom). Raziskava je predstavljena v raziskovalni nalogi, ki ne presega 80 strani vključno z vsemi sestavinami končnega izdelka (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura, priloge). Paket je idealna izbira za podjetja, ki želijo poglobljeno raziskavo trga na katerem poslujejo, za pregled dela konkurence, obdelavo potencialnih tržnih niš, oz. želijo imeti strokovno izdelano in s kvalitativno/kvantitativno študijo podkrepljeno raziskavo izbrane teme. Paket vsebuje:

 • Konzultacije s projektnim vodjo v živo, po telefonu in po elektronski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe ter opredelitev teme raziskave).
 • Opredelitev hipotez.
 • Izdelava konceptnih definicij.
 • Operacionalizacija hipotez in definicij.
 • Izdelava načrta raziskave.
 • Izbor ustrezne literature (iz slovenskih in tujih knjižnic ter elektronskih baz).
 • Do 1500 strani predelane osnovne literature (približno 75 strokovnih člankov) — študij in analiza relevantne literature.
 • Izdelava raziskave kvantitativnega tipa (vprašalnik z do 500 postavkami, raziskava izpeljana na  vzorcu do N=400, oz. v dogovoru z naročnikom, računalniška podpora izvedbi).
 • Analiza podatkov zbranih v raziskavi kvantitativnega tipa s programskim paketom SPSS.
 • Interpretacija analize.
 • Revizija hipotez.
 • Izdelava končnega besedila v skladu z akademskimi standardi in sestavinami (naslovnica, kazalo, uvod, jedro, zaključek, literatura).
 • Do pet korektur z naročnikom.
 • Lektoriranje besedila.
 • Oblikovanje besedila.
 • Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskem formatu ter po navadni pošti (print, spiralna vezava).
 • Rok izdelave 5 mesecev (+ čas za konzultacije in korekture).
 • Informativna cena: 4.900,00 € (5.978,00 € z DDV) (več o ceniku tukaj).

Črka — strokovni pregled (recenzija) izvedene raziskave

Paket Črka je nemenjen tistim, ki želijo pridobiti strokovno mnenje o že izdelani raziskavi. Pregledamo besedilo in pripravimo opombe, popravke in predloge. Idealno za že izdelane diplomske in magistrske naloge (preden jih pošljete mentorju) ali strokovne članke in druge raziskave pred publikacijo. Paket vsebuje:

 • Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu in po elektronski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke).
 • Pregled besedila (raziskave, članka).
 • Komentarji, pripombe in predlogi za popravke – stilski vidik besedila.
 • Komentarji, pripombe in predlogi za popravke – vsebinski vidik besedila.
 • Komentarji, pripombe in predlogi za popravke – citiranje.
 • Komentarji, pripombe in predlogi za popravke – metodologija.
 • Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskem formatu.
 • Rok izdelave 7 dni oz. po dogovoru glede na obseg.
 • Informativna cena: 0,005 € (0,0061 € z DDV) na znak (več o ceniku tukaj).

Po željah in potrebah

Če imate posebne želje,  se lahko dogovorimo za izdelavo individualnega načrta raziskave. Stopite v stik z moštvom Mislim, torej sem in dogovorili se bomo o podrobnostih.

Napolnimo vaša spletna in tiskana gradiva!

Novo v ponudbi — izdelava promocijskih vsebin: besedilo, foto, panofoto in video.
Imamo popolno multimedijsko moštvo z odličnimi strokovnimi in praktičnimi izkušnjami: kreativce, tekstopisce, prevajalce, oblikovalce, fotografe, snemalce, montažerje, programerje in novinarje. Izkoristite priložnost zdaj!

Kontakt

Želite naročiti storitve? Vas zanimajo podrobnosti naše ponudbe? Stopite v stik z nami! Pošljite nam elektronsko pošto. Poklepetajte z nami v živo (gTalk). Pokličite nas po telefonu. Pišite nam. Lahko naredite tudi vse naenkrat. ;) Pričakujete lahko hiter odgovor.

Reference