Statistična obdelava podatkov s programskim paketom SPSS

Moštvo Mislim, torej sem statistično obdeluje podatke s programskim paketom SPSS na ključ — pripravimo načrt izvedbe statistične obdelave in jo izvedemo, rezultate ustrezno interpretiramo in predstavimo v zaključnem besedilu, ki bo opremljeno z ustreznimi tabelami in grafi.

P.S.: Diplom, magisterijev in doktoratov na mesto vas ne pišemo, zato vas prosimo, da nas v zvezi s tem ne kontaktirate. Pisanje nalog za naročnike je neetično in zakonsko prepovedano delo. Lahko pa vam, če s svojim delom niste zadovoljni in/ali imate pri izdelavi raziskave težave, že napisane naloge pred oddajo recenziramo in predlagamo izboljšave, ki jih nato sami izvedete (gre sicer za delo, ki bi ga morali opravljati mentorji, pa ga pogosto ne). Prav tako lahko akademskim naročnikom pomagamo pri izvedbi statističnih analiz, vendar brez pisanja interpretacije, ki ostane v vaši domeni.

Izberite iz ponudbe oblikovanih paketov (naročnik dostavi že zbrane podatke za obdelavo), ali pa se odločite za našo pomoč pri izdelavi vprašalnikov in zbiranju podatkov.

Osnovni paket Spremenljivka

Paket je namenjen osnovni obdelavi podatkov (statistična analiza) — gre za analizo anket in krajših vprašalnikov, ki ne potrebujejo poglobljene analize.

 • Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu ali elektonski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe obdelave podatkov).
 • Prenos že vtipkanih podatkov iz MS Excela v SPSS (naročnik dostavi urejene podatke v elektronski obliki).
 • Priprava podatkov za obdelavo (opredelitev nivoja merjenja, pomen odgovorov . . .).
 • Statistična obdelava podatkov na nivoju posameznih postavk (do 70):
 • Opisne (deskriptivne) statistike: podatki o aritmetičnih sredinah, standardnih deviacijah, modusih, medianah, porazdelitvi podatkov.
 • Izris opisnih podatkov v grafih.
 • Dodatni izračuni opisnih statistik glede na (največ dve) neodvisni spremenljivki z največ tremi odgovori (npr. aritmetične skupine, modus itd. glede na spol, izobrazbo).
 • Osnovna razlaga rezultatov.
 • Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskih formatih. Po želji tudi datoteke SPSS.
 • Informativna cena: 190,00 € (231,8 € z DDV) (več o ceniku tukaj).

Napredni paket Mediana

Paket Mediana bo naročniku omogočil dober vpogled v svoje podatke – ponuja izračun osnovnih statistik in ugotavlja, ali se rezultati različnih skupin ali merjenj med seboj statistično razlikujejo. Namenjen je uporabi v diplomskih nalogah in raziskavah podobne obsežnosti. Paket statistične analize Mediana vsebuje:

 • Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu ali elektonski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe obdelave podatkov).
 • Prenos že vtipkanih podatkov iz MS Excela v SPSS (naročnik dostavi urejene podatke v elektronski obliki).
 • Podatki do 100 postavk, do 5 dimenzij, do 5 neodvisnih spremenljivk s skupno največ 15 odgovori (npr. spol – 2 odgovora).
 • Priprava podatkov za obdelavo (opredelitev nivoja merjenja, pomen odgovorov . . .).
 • Statistična obdelava podatkov na nivoju posameznih postavk (kjer je to smiselno).
 • Statistična obdelava podatkov na nivoju dimenzij – opisne (deskriptivne) statistike: podatki o aritmetičnih sredinah, standardnih deviacijah, modusih, medianah, porazdelitvi podatkov.
 • Izris opisnih podatkov v grafih.
 • Podatki o opisnih statistikah glede na neodvisne spremenljivke ali različen čas testiranj.
 • Izračun normalnosti porazdelitve podatkov.
 • Inferenčne statistike: izračun pomembnosti razlik med različnimi skupinami udeležencev (določenih v neodvisnih spremenljivkah) s t-testom, one-way ANOVO (ali z ekvivalentnim neparametričnim izračunom) ali izračun razlik glede na čas testiranj (t-test za odvisne vzorce ali ekvivalentni neparametrični izračun).
 • Izračun povezav (korelacij) med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami.
 • Osnovna razlaga rezultatov.
 • Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskih formatih. Po želji tudi datoteke SPSS.
 • Informativna cena: 390,00 € (475,8 € z DDV) (več o ceniku tukaj).

Paket Modus

Giga Paket Modus je je najobširnejši paket v naši ponudbi. Iz surovih rezultatov bomo izračunali največ informacij o proučevanem fenomenu in jih predstavili v zaključni obliki, ki bo osnova za poglobljeno raziskavo. Če potrebujete obdelavo podatkov za magistrsko ali doktorsko nalogo, je paket statistične analize Modus prava izbira, saj vsebuje:

 • Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu, elektonski pošti ali v živo (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe obdelave podatkov).
 • Vnos podatkov (naročnik dostavi urejene ali neurejene podatke v elektronski ali papirnati obliki).
 • Podatki: do 500 postavk, do 400 udeležencev.
 • Priprava podatkov za obdelavo (opredelitev nivoja merjenja, pomen odgovorov, ipd.).
 • Statistična obdelava podatkov na nivoju posameznih postavk (kjer je to smiselno).
 • Statistična obdelava podatkov na nivoju dimenzij – opisne (deskriptivne) statistike: podatki o aritmeričnih sredinah, standardnih deviacijah, modusih, medianah, porazdelitvi podatkov.
 • Izris opisnih podatkov v grafih.
 • Podatki o opisnih statistikah glede na neodvisne spremenljivke ali različen čas testiranj.
 • Izračun normalnosti porazdelitve podatkov.
 • Inferenčna statistika: Izračun pomembnosti razlik med različnimi skupinami udeležencev (določenih v neodvisnih spremenljivkah) s t-testom, one-way ANOVO (ali z ekvivalentnim neparametričnim izračunom) ali izračun razlik glede na čas testiranj (t-test za odvisne vzorce ali ekvivalentni neparametrični izračun).
 • Izračun povezav (korelacij) med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami.
 • Analiza vprašalnika (se lahko opravi na začetku in na njej temeljijo nadaljnji izračuni, ali na koncu kot predlog boljše strukture): izračun povezovanja/korelacije postavk in faktorska analiza; izračun zanesljivosti vprašalnika; predlog strukture vprašalnika.
 • Klastrska analiza (izračunamo razdelitev udeležencev na več skupin in izdelamo statistike na podlagi teh rezultatov).
 • Osnovna interpretacija rezultatov.
 • Dostava besedila naročniku po e-pošti v elektronskih formatih. Po želji tudi datoteke SPSS.
 • Informativna cena: 990,00 € (1207,8 € z DDV) (več o ceniku tukaj).

Paket Vprašalnik

Paket Vprašalnik vam pomaga razviti vaš merski inštrument in tako omogoča, da bo vaša raziskava zanesljiva in veljavna. Lahko ga vključimo v ostale pakete ali izvedemo samostojno. Če raziskavo šele načrtujete, izberite paket Vprašalnik. Vsebuje oblikovanje in analizo vprašalnikov:

 • Konzultacije s projektnim vodjo po telefonu, elektonski pošti (vključuje seznanjanje z željami stranke, izdelavo operativnega načrta izvedbe).
 • Vsebinska osnova za oblikovanje vprašalnikov (študij osnovne literature in konzultacije z naročnikom).
 • Priprava osnovne verzije vprašalnika (spletna in/ali papirnata različica).
 • Predlogi neodvisnih spremenljivk.
 • Pilotska izvedba (na vzorcu 20 oseb) in analiza preliminarnih rezultatov.
 • Možna je klasična končna različica (na papirju) oz. izvedba vprašalnika na spletu.
 • Statistični podatki o vprašalniku: izračun povezovanja/korelacije postavk, uporaba faktorske analize, izračun zanesljivosti vprašalnika, predlog bodoče strukture vprašalnika.
 • Informativna cena: 25 €/h (30,5 € z DDV) oz. po dogovoru glede na projekt (več o ceniku tukaj).

Slovenski spletni panel za vprašalnike

FluidSurveys je povezan s slovenskim spletnim panelom velikosti 16.000 udeležencev, ki omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno zbiranje podatkov za vašo raziskavo.

Panel je transparentno sestavljen in aktivno upravljan. Kakovostni in finančno stimulirani respondenti, kontrolni mehanizmi ter naključno vzorčenje omogočajo natančno in nepristransko strukturo vzorca za vaš raziskovalni projekt. Udeležence pošljemo direktno na vstopno stran vašega FluidSurveys vprašalnika, zaračunamo pa vam zgolj tiste, ki anketo končajo v celoti. Cena je odvisna od števila vprašanj v anketi in od željenega vzorca.

Napolnimo vaša spletna in tiskana gradiva!

Novo v ponudbi — izdelava promocijskih vsebin: besedilo, foto, panofoto in video.
Imamo popolno multimedijsko moštvo z odličnimi strokovnimi in praktičnimi izkušnjami: kreativce, tekstopisce, prevajalce, oblikovalce, fotografe, snemalce, montažerje, programerje in novinarje. Izkoristite priložnost zdaj!

Kontakt

Želite naročiti storitve? Vas zanimajo podrobnosti naše ponudbe? Stopite v stik z nami! Pošljite nam elektronsko pošto. Poklepetajte z nami v živo (gTalk). Pokličite nas po telefonu. Pišite nam. Lahko naredite tudi vse naenkrat. ;) Pričakujete lahko hiter odgovor.

Reference